TDB

Bilimsel Program

SAAT SALON B SAAT SALON C SAAT SALON D
09:30-16:45 KAS-İSKELET SİSTEMİ MEZOTERAPİ VE PRP UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Nilay Şahin, Sinan Bağçacı
09:00-18:00 TANISAL VE GİRİŞİMSEL ULTRASONOGRAFİ KURSU:OMUZ EKLEMİNİN BAŞLANGIÇ VE ORTA DÜZEY ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurs Eğitmenleri:
Halil Harman, Duygu Kurtuluş
09:00-12:30 KÖK HÜCRE KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Aziz Atik
  KAS İSKELET SİSTEMİ MEZOTERAPİ UYGULAMALARI

09:30-10:30  Mezoterapiye giriş
Ağrı yönetiminde mezoterapi neden bir tedavi opsiyonu olarak düşünülmeli?
Kas-iskelet sistemi mezoterapi uygulamaları ile ilgili klinik çalışmalar
Mezoterapide yan etkiler ve lokal reaksiyonlar

10:30-11:00  Cilt sitokromlarının rolü
Analjezikler için lokal uygulama sistemik uygulamaya göre neden rasyonel?

11:00-11:15  Kahve arası

11:15-12:15  Sık karşılaşılan ağrılı üst ekstremite kas-iskelet sistem sorunlarında
Mezoterapi uygulamaları

12:15-13:15  Öğle yemeği

13:15-14:30  Pratik uygulama

14:30-15:30  Sık karşılaşılan ağrılı alt ekstremite kas-iskelet sistem sorunlarında
Mezoterapi uygulamaları

15:30-15:45  Kahve arası

15:45-16:45  Pratik uygulama
  09.00-09.45: Omuz ekleminin anatomisi ve kinezyolojisi

09.45-10.30: Omuz ekleminde görülen romatolojik ve muskuloskeletal hastalıklar

10.30-11.15: Omuz ekleminde görülen romatolojik ve muskuloskeletal hastalıkların tedavileri

11.15-11.30: Kahve arası

11.30-12.30: USG’ de ayarlar-1: transduser, frekans, odak, derinlik, zoom, dondurma, ölçme

12.30-13.30: Öğle Yemeği

13.30-14.30: USG’ de ayarlar-2: dinamik aralık, harmoni, elastografi, doppler, artefaktlar

14.30-14.45: Kahve arası

14.45-16.30: USG’ da omuz eklem değerlendirme

16:30-16:45: Omuz ekleminde görülen romatolojik hastalıkların USG ile değerlendirilmesi

16.45-17.00: Omuz ekleminde görülen mekanik kas-iskelet sistemi hastalıklarının USG ile değerlendirilmesi ve tedavisinde injeksiyon uygulamaları

17:00-18:00: Pratik Uygulamalar
 


09.00-09.30: Totipotentten itibaren kök hücre kaskadı: MSC nedir, hangi dokulardan elde edilebilir, nasıl etki eder? Yağ doku kökenli VSF ile amaçlanan nedir, çevresel faktörlerin etkileri nelerdir?

09.30-10.30: Yağ doku kökenli VSF'nin klinik uygulama alanları nelerdir? Nasıl etki eder? Hasta seçimi ve beklenti ne olmalıdır?

10.30-10.45: Kahve arası

10.45-11.30: Yağ doku kökenli VSF alım mekanizması nedir, nasıl elde edilir? Klinik uygulama nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir? Muhtemel komplikasyonlar ve korunma yolları nelerdir? Takip önerileri ne olmalıdır?

11.30-12.30: Kök hücre uygulamaları

SAAT SALON B SAAT SALON C SAAT SALON D
09:30-12:30 KAS-İSKELET SİSTEMİ MEZOTERAPİ VE PRP UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Sinan Bağçacı
09:00-12:30 PERİFERİK EKLEM AĞRILARINDA RADYOFREKANS UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Evren Yaşar, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel
09:00-12:30 OZON KURSU
Kurs Eğitmeni:
Nilay Şahin
  KAS-İSKELET SİSTEMİ PRP (PLATELET RICH PLASMA) UYGULAMALARI

09:30-10:30 PRP, CGF ve sitokinden zengin plazma uygulamaları ile ilgili temel bilgiler
Gelinen son nokta

10:30-11:00 Endikasyon-kontrendikasyonlar
Uygulama şekilleri ve klinik sonuçlar

11:00-11:15 Kahve arası

11:15-12:30 Pratik uygulama (PRP kiti ile PRP hazırlanması ve hastaya uygulama)
09:00-09:30  Radyofrekans Temel Prensipler
09:30-09:45  Omuz ekleminde hedef RF nörotomi bölgeleri
09:45-10:00  Kalça ekleminde hedef RF nörotomi bölgeleri
10:00-10:15  Diz ekleminde hedef RF nörotomi bölgeleri
10:15-10:30  Kahve arası
10:30-11:00  Ultrason eşliğinde pratik uygulama istasyonu (Omuz, kalça ve diz)
11:00-11:10  Rotasyon
11:10-11:40  Ultrason eşliğinde pratik uygulama istasyonu (Omuz, kalça ve diz)
11:40-11:50  Rotasyon
11:50-12:30  Ultrason eşliğinde pratik uygulama istasyonu (Omuz, kalça ve diz)
 


09.00-09.30: Ozonun kimyasal özellikleri ve etki mekanizması

09.30-10.00: Ozon üretimi ve ölçümü

10.00-10.30: Ozon uygulama yöntemleri

10.30-10.45: Kahve arası

10.45-11.00: Ozon reaksiyon mekanizmaları ve yan etkileri

11.00-11.30: Ozon kullanım alanları ve dozları

11:30-12:30: Pratik Ozon Uygulamaları

SAAT SALON A SAAT SALON B    
14:00-14:30 AÇILIŞ TÖRENİ
14:30-15:30 1. OTURUM
Oturum Başkanları:
Mehmet Aşık, Nilay Şahin
14:30-15:30 2. OTURUM
Oturum Başkanları:
Ayşe Karan, Yavuz Kocabey
   
14:30-14:50 Osteoartritte patolofizyoloji
Yeşim Kirazlı
14:30-14:50 Romatoit artritte genetik ve çevresel faktörler
Güher Saruhan Direskeneli 
   
14:50-15:10 Osteoartritte genetik ve epigenetik
Buğra Ağaoğlu
14:50-15:10 HLA ve HLA ilişkili hastalıklar 
Serdal Uğurlu
   
15:10-15:30 Osteoartrite ortopedik bakış açısı
 Murat Korkmaz
15:10-15:30 Enflamatuvar eklem tutulumunda ortopedistin rolü
Murat Çakar
   
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 UYDU SEMPOZYUMU
16:45-17:45 3. OTURUM
Oturum Başkanları:
Akif Karan, Selami Çakmak
16:45-17:45 4. OTURUM
Oturum Başkanları:
Tuncay Duruöz, Mehmet Altun
   
16:45-17:05 Osteoartritte tanı ve klinik değerlendirme
Nilgün Mesci
16:45-17:05 Romatoit artrit tedavisinde hangi hücreyi hedeflemeliyiz?
Duygu Ersözlü
   
17:05-17:25 Erken evre osteoartrit
Mustafa Aziz Yıldırım
17:05-17:25 Romatoit artrit tedavisinde hangi sitokin? 
Halil Harman 
   
17:25-17:45 Erken evre osteoartritte cerrahi yaklaşımlar
Mehmet Aşık
17:25-17:45 Romatoit artritte artroskopik sinovektomi; kime ne zaman?
Gökhan Polat
   
17:45-18:15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 
Oturum Başkanları: Kemal Erol
17:45-18:15 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2    
SAAT SALON A SAAT SALON B
09:00-10:20 5. OTURUM
Oturum Başkanları:
Resa Aydın, Cengiz Şen
09:00-10:00 6. OTURUM
Oturum Başkanları:
Tuncay Duruöz, Gökhan Polat
09:00-09:20 Çocuklarda artroz; nedenleri ve tedavi yaklaşımları 
Nalan Çapan
09:00-09:20 El artriti: ayırıcı tanı
Feray Soyupek
09:20-09:40 Geriatrik hastada artroz yaklaşım 
Hatice Reşorlu
09:20-09:40 El osteoartritte tanı ve tedavi
Banu Kuran
09:40-10:00 Pediatrik hastalarda eklem koruyucu cerrahi tedaviler
Fuat Bilgili
09:40-10:00 Son dönem küçük eklem osteoartritte cerrahi tedavi alternatifleri
Hayati Durmaz
10:00-10:20

Geriatrik hastada ortopedist yaklaşımı
İrfan Öztürk

   
10:20-10:40 KAHVE ARASI
10:40-12:00 7. OTURUM
Oturum Başkanları:
Şebnem Ataman, Önder Kılıçoğlu
10:40-11:40 8. OTURUM
Oturum Başkanları:
Cihan Aksoy, Tahir Öğüt
10:40-11:00 Deriden ekleme : Psöriatik artrit
Sibel Bakırcı
10:40-11:00 Ayak bileği artriti ve yumuşak doku problemlerinin cerrahi dışı tedavisi
Savaş Karpuz 
11:00-11:20 Entezit tanı ve tedavisi
Okan Küçük Akkaş 
11:00-11:20 Ayak bileği çevresi yumuşak doku patolojilerinde tedavi alternatifleri
Önder Kılıçoğlu
11:20-11:40 Entesopatilerde cerrahi yaklaşım-lateral epikondilit
Ali Erşen
11:20-11:40 Ayak bileği osteoartritinde tedavi
Mehmet Erdil
11:40-12:00 Entesopatilerde cerrahi yaklaşım-plantar fasiit 
Tahir Öğüt
   
12:00-13:00 9. OTURUM
Oturum Başkanları:
Hatice Bodur, Ayhan Kamanlı
11:40-12:40 10. OTURUM
Oturum Başkanları:
Necdet Sağlam, Ahmet Salduz
12:00-12:20 Romatoid artrit mi, osteoartrit mi?  
Tülay Yıldırım
11:40-12:00 Biyolojik tedavi alan hastaların preoperatif ve postoperatif tedavileri 
Ebru Aytekin 
12:20-12:40 Gut artriti mi, osteoartrit mi?
Erkan Kozanoğlu
12:00-12:20 Enflamatuvar son dönem diz osteoartritinde tedavi
Mehmet Aşık
12:40-13:00 Spondilit mi, DISH mi, osteoartrit mi?
Banu Sarıfakıoğlu
12:20-12:40 Enflamatuvar son dönem kalça osteoartritinde tedavi
Cengiz Şen
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUMU
14:45-15:45 11. OTURUM
Oturum Başkanları:
Remzi Çevik, Turgut Akgül 
14:45-15:25 12. OTURUM
Oturum Başkanları:
Nur Kesiktaş, Yavuz Kocabey
14:45-15:05 Ankilozan spondilitte omurga tutulumu
Kemal Nas
14:45-15:05 Kas ve eklem: sarkopeni,artrit ve osteoartrit
Kerem Alptekin
15:05-15:25 Romatoid artritte omurga tutulumu
Hidayet Sarı
15:05-15:25 Temel artroplasti prensipleri
Ömer Naci Ergin
15:25-15:45 Ankilozan spondilitte omurga sorunlarına ortopedik çözümler
Turgut Akgül
   
15:45-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:15 13. OTURUM
Oturum Başkanları:
Kadriye Öneş, Yavuz Kocabey
16:15-16:55 14. OTURUM
Oturum Başkanları:
Sami Hizmetli, İlhan Sezer
16:15-16:35 Romatolojide bir komorbidite olarak osteoartrit
Tuba Erdem Sultanoğlu
16:15-16:35 Osteoartrit tanısında görüntüleme: konvansiyel radyoloji yeterli mi ?
Omurga ve periferik eklem

Jülide Öncü Alptekin
16:35-16:55 Osteoartrit komorbiditeleri
Hasan Toktaş
16:35-16:55 Romatolojide hangi hastalıkta hangi görüntüleme yöntemi?
Servet Akar  
16:55-17:15 Ortopedist gözünden ne zaman romatoloji konsültasyonu isterim?
Selami Çakmak
   
17:15-17:55 15. OTURUM
Oturum Başkanları:
Vural Kavuncu, Selda Sarıkaya
16:55-17:55 16. OTURUM
Oturum Başkanları:
Ali Engin Ulusal, Ömer Naci Ergin
17:15-17:35 Artritli hastada ağrı yönetimi: enflemasyon ve yapısal değişikliklerin ağrıya etkileri
Hilal Yeşil
16:55-17:15 Kök hücre, gen terapisi ve rejeneratif tıp
Aziz Atik
17:35-17:55 Osteoartritte ağrı yönetimi; medikal ve girişimsel tedaviler
Şenay Özdolap
17:15-17:35 Romatolojide eklem içi enjeksiyonlar: hangi hastaya hangi enjeksiyon?
Sibel Çağlar
17:35-17:55 Ortobiyoloji ve kombine cerrahi tedaviler
Yavuz Kocabey
SAAT SALON A SAAT SALON B
09:00-10:00 17. OTURUM
Oturum Başkanları:
Jülide Öncü Alptekin, Fuat Bilgili
09:00-10:00 18. OTURUM
Oturum Başkanları:
Mehmet Erdil, Serdar Sargın
09:00-09:20 İnflamatuar sinovit: tanı ve takip
Ozan Yurdakul
09:00-09:20 Fiziksel aktivite osteoartrit ve artrit için koruyucumu yoksa riskli mi?  
Aliye Tosun
09:20-09:40 Toksik sinovit
Betül Sözeri
09:20-09:40 Sporcularda Artroz
Aziz Atik
09:40-10:00 Toksik sinovit ayrıcı tanısı ve tedavi yöntemleri
Yavuz Sağlam
09:40-10:00 Osteoartritli aktif sporcuda ortopedist yaklaşımı
Taha Kızılkurt
10:00-11:00 19. OTURUM
Oturum Başkanları:
Ayşe Yalıman, Gönen Mengi
10:00-11:00 20. OTURUM
Oturum Başkanları:
İbrahim Tuncay, Erkan Kozanoğlu
10:00-10:20 Osteoartrit rehabilitasyonu
Fatma Merih Akpınar 
10:00-10:20 Obezite ve kas iskelet sistemi
Duygu Kurtuluş 
10:20-10:40 Osteoartrit ve ergoterapi
Hüseyin Aydoğmuş
10:20-10:40 Obezite cerrahisine bakış
Abdullah Şişik 
10:40-11:00 Osteoartrit hastalarında akılcı ilaç kullanımı
Tuğba Aydın
10:40-11:00 Obez hastalarda artroplasti uygulamaları; sorunlar çözümler 
Göksel Dikmen
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 21. OTURUM
Oturum Başkanları:
Göksel Dikmen, Akın Erdal
11:30-12:30 22. OTURUM
Oturum Başkanları:
Evren Yaşar, Ali Erşen
11:30-11:50 Osteoartrit ve beslenme
Ramazan Yılmaz
11:30-11:50 Osteoartrit medikal tedavisinde yeni moleküller 
Nilay Şahin 
11:50-12:10 Osteoartritte mikrobiyota 
Ender Salbaş
11:50-12:10 Osteoartrit tedavisinde RF ablazyon kullanımı 
Evren Yaşar
12:10-12:30 Periprostetik eklem enfeksiyonu ve mikrobiyota
Halil İbrahim Balcı
12:10-12:30 Ablasyonun osteoartrit ve diğer ortopedik patolojilerde kullanımı 
Ahmet Salduz 
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 23. OTURUM
Oturum Başkanları:
İrfan Öztürk,İbrahim Tekelioğlu 
13:30-14:30 24. OTURUM
Oturum Başkanları:
Kemal Nas, Halil İbrahim Balcı
13:30-13:50 Artritten artroza: biyolojik tedavilerin yeri
Kemal Erol
13:30-13:50 Eklem içi mineralizasyon: kristal artropatiler
Ayhan Bilgici
13:50-14:10 Romatoid artritli hastayı ne zaman ortopediste konsülte edelim? 
Nesrin Şen
13:50-14:10 Septik artrit 
Sevda Adar 
14:10-14:30 Romatolojik hastada eklem replasmanı
İbrahim Tuncay
14:10-14:30 Septik artrit ayırıcı tanısı ve tedavisinde güncel ortopedik yaklaşım
Serkan Bayram
14:30-14:45 KAPANIŞ
Önemli Tarihler