TDB

Bilimsel Program

SAAT SALON B SAAT SALON C SAAT SALON D
09:30-16:45 KAS İSKELET SİSTEMİ MEZOTERAPİ ve PRP UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Nilay Şahin, Sinan Bağçacı
09:00-18:00 TANISAL VE GİRİŞİMSEL ULTRASONOGRAFİ KURSU:OMUZ EKLEMİNİN BAŞLANGIÇ VE ORTA DÜZEY ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurs Eğitmenleri:
Halil Harman, Duygu Kurtuluş
13:30-17:30 MİKROSİSTEM AKUPUNKTUR UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Erkan Yula
  KAS İSKELET SİSTEMİ MEZOTERAPİ UYGULAMALARI

09:30-10:30  Mezoterapiye giriş
Ağrı yönetiminde mezoterapi neden bir tedavi opsiyonu olarak düşünülmeli?
Kas-iskelet sistemi mezoterapi uygulamaları ile ilgili klinik çalışmalar
Mezoterapide yan etkiler ve lokal reaksiyonlar

10:30-11:00  Cilt sitokromlarının rolü
Analjezikler için lokal uygulama sistemik uygulamaya göre neden rasyonel?

11:00-11:15  Kahve arası

11:15-12:15  Sık karşılaşılan ağrılı üst ekstremite kas-iskelet sistem sorunlarında
Mezoterapi uygulamaları

12:15-13:15  Öğle yemeği

13:15-14:30  Pratik uygulama

14:30-15:30  Sık karşılaşılan ağrılı alt ekstremite kas-iskelet sistem sorunlarında
Mezoterapi uygulamaları

15:30-15:45  Kahve arası

15:45-16:45  Pratik uygulama
  09.00-09.45: Omuz ekleminin anatomisi ve kinezyolojisi

09.45-10.30: Omuz ekleminde görülen romatolojik ve muskuloskeletal hastalıklar

10.30-11.15: Omuz ekleminde görülen romatolojik ve muskuloskeletal hastalıkların tedavileri

11.15-11.30: Kahve arası

11.30-12.30: USG’ de ayarlar-1: transduser, frekans, odak, derinlik, zoom, dondurma, ölçme

12.30-13.30: Öğle Yemeği

13.30-14.30: USG’ de ayarlar-2: dinamik aralık, harmoni, elastografi, doppler, artefaktlar

14.30-14.45: Kahve arası

14.45-16.30: USG’ da omuz eklem değerlendirme

16:30-16:45: Omuz ekleminde görülen romatolojik hastalıkların USG ile değerlendirilmesi

16.45-17.00: Omuz ekleminde görülen mekanik kas-iskelet sistemi hastalıklarının USG ile değerlendirilmesi ve tedavisinde injeksiyon uygulamaları

17:00-18:00: Pratik Uygulamalar
 

13:30-14:15 Kas-iskelet sistemi hastalıklarında ozon ve YNSA temel noktalarının kombine uygulaması.

14:15- 15:00 Mikrosistem akupunktur uygulaması nedir ve YNSA etki mekanizması?

15:00-15:15 Kahve Arası

15:30 – 17:30 Noktaların genel özellikleri, endikasyonları

- Kas iskelet sisteminde etkili temel noktalar (A,B,C,D,E,H,I,Diz, ekstra omuz, lomber nokta, I somamtopu ve diğer extra noktalar) yerleşim yerleri ve iğneleme tekniği
- Dirsek muayenesi ile servikal, lomber ve torakal lokomotor sistem muayenesi
- Ozon ile YNSA tekniğinin kombinasyonunda püf noktalar.
- Örnek uygulamalar ve YNSA tedavi reçeteleri (Artralji, donuk omuz, Siyatalji, torakal herni, servikal pat, TME).


SAAT SALON B SAAT SALON C SAAT SALON D
09:30-12:30 KAS İSKELET SİSTEMİ MEZOTERAPİ ve PRP UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Sinan Bağçacı
09:00-12:30 PERİFERİK EKLEM AĞRILARINDA RADYOFREKANS UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Evren Yaşar, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel
09:00-12:30 OZON TEDAVİSİNDE PRENSİPLER VE OZON UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmeni:
Nilay Şahin
  KAS-İSKELET SİSTEMİ PRP (PLATELET RICH PLASMA) UYGULAMALARI

09:30-10:30 PRP, CGF ve sitokinden zengin plazma uygulamaları ile ilgili temel bilgiler
Gelinen son nokta

10:30-11:00 Endikasyon-kontrendikasyonlar
Uygulama şekilleri ve klinik sonuçlar

11:00-11:15 Kahve arası

11:15-12:30 Pratik uygulama (PRP kiti ile PRP hazırlanması ve hastaya uygulama)
09:00-09:30  Radyofrekans Temel Prensipler
09:30-09:45  Omuz ekleminde hedef RF nörotomi bölgeleri
09:45-10:00  Kalça ekleminde hedef RF nörotomi bölgeleri
10:00-10:15  Diz ekleminde hedef RF nörotomi bölgeleri
10:15-10:30  Kahve arası
10:30-11:00  Ultrason eşliğinde pratik uygulama istasyonu (Omuz, kalça ve diz)
11:00-11:10  Rotasyon
11:10-11:40  Ultrason eşliğinde pratik uygulama istasyonu (Omuz, kalça ve diz)
11:40-11:50  Rotasyon
11:50-12:30  Ultrason eşliğinde pratik uygulama istasyonu (Omuz, kalça ve diz)
 


09.00-09.30: Ozonun kimyasal özellikleri ve etki mekanizması

09.30-10.00: Ozon üretimi ve ölçümü

10.00-10.30: Ozon uygulama yöntemleri

10.30-10.45: Kahve arası

10.45-11.00: Ozon reaksiyon mekanizmaları ve yan etkileri

11.00-11.30: Ozon kullanım alanları ve dozları

11:30-12:30: Pratik Ozon Uygulamaları

SAAT SALON A SAAT SALON B    
14:00-14:30 AÇILIŞ TÖRENİ
14:30-15:30 1. OTURUM
Oturum Başkanları:
Mehmet Aşık, Nilay Şahin
14:30-15:30 2. OTURUM
Oturum Başkanları:
Ayşe Karan, Yavuz Kocabey
14:30-18:00 PROLOTERAPİ TEDAVİSİNDE PRENSİPLER VE PROLOTERAPİ UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmeni:
Hasan Doğan
14:30-14:50 Osteoartritte patolofizyoloji
Yeşim Kirazlı
14:30-14:50 Romatoit artritte genetik ve çevresel faktörler
Güher Saruhan Direskeneli 
 

14:30-15:00 Proloterapilerinin etki mekanizması

15:00-15:30 Proloterapi uygulamaları endikasyonları ve kondrendikasyonları

15:30-15:45 Kahve Arası

15:45-17:00 Lumbosakral bölge proloterapi uygulamaları

17:00-18:00 Diz proloterapi uygulamaları

14:50-15:10 Osteoartritte genetik ve epigenetik
Buğra Ağaoğlu
14:50-15:10 HLA ve HLA ilişkili hastalıklar 
Serdal Uğurlu
15:10-15:30 Osteoartrite ortopedik bakış açısı
 Murat Korkmaz
15:10-15:30 Enflamatuvar eklem tutulumunda ortopedistin rolü
Murat Çakar
15:30-15:45 KAHVE ARASI    
15:45-16:30 Uydu SempozyumuGerçek Yaşam Verileri Işığında Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib
Oturum Başkanı:
Nilay Şahin
Konuşmacı:
Ali Nail Demir
16:30-17:30 3. OTURUM
Oturum Başkanları:
Akif Karan, Selami Çakmak
16:30-17:30 4. OTURUM
Oturum Başkanları:
Duygu Geler Külcü, Mehmet Altun
16:30-16:50 Osteoartritte tanı ve klinik değerlendirme
Nilgün Mesci
16:30-16:50 Romatoit artrit tedavisinde hangi hücreyi hedeflemeliyiz?
Duygu Ersözlü
16:50-17:10 Erken evre osteoartrit
Mustafa Aziz Yıldırım
16:50-17:10 Romatoit artrit tedavisinde hangi sitokin? 
Halil Harman 
17:10-17:30 Erken evre osteoartritte cerrahi yaklaşımlar
Mehmet Aşık
17:10-17:30 Romatoit artritte artroskopik sinovektomi; kime ne zaman?
Gökhan Polat
SAAT SALON A SAAT SALON B SAAT SALON C
09:00-10:20 5. OTURUM
Oturum Başkanları:
Resa Aydın, Cengiz Şen
09:00-10:00 6. OTURUM
Oturum Başkanı:
Gökhan Polat
09:00-12:30 KAS İSKELET HASTALIKLARINDA KÖK HÜCRE UYGULAMALARI KURSU
Kurs Eğitmenleri:
Aziz Atik
09:00-09:20 Çocuklarda artroz; nedenleri ve tedavi yaklaşımları 
Nalan Çapan
09:00-09:20 El artriti: ayırıcı tanı
Feray Soyupek
 


09.00-09.30: Totipotentten itibaren kök hücre kaskadı: MSC nedir, hangi dokulardan elde edilebilir, nasıl etki eder? Yağ doku kökenli VSF ile amaçlanan nedir, çevresel faktörlerin etkileri nelerdir?

09.30-10.30: Yağ doku kökenli VSF'nin klinik uygulama alanları nelerdir? Nasıl etki eder? Hasta seçimi ve beklenti ne olmalıdır?

10.30-10.45: Kahve arası

10.45-11.30: Yağ doku kökenli VSF alım mekanizması nedir, nasıl elde edilir? Klinik uygulama nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir? Muhtemel komplikasyonlar ve korunma yolları nelerdir? Takip önerileri ne olmalıdır?

11.30-12.30: Kök hücre uygulamaları

09:20-09:40 Geriatrik hastada artroz yaklaşım 
Hatice Reşorlu
09:20-09:40 El osteoartritte tanı ve tedavi
Banu Kuran
   
09:40-10:00 Pediatrik hastalarda eklem koruyucu cerrahi tedaviler
Fuat Bilgili
09:40-10:00 Son dönem küçük eklem osteoartritte cerrahi tedavi alternatifleri
Hayati Durmaz
   
10:00-10:20

Geriatrik hastada ortopedist yaklaşımı
İrfan Öztürk

       
10:20-10:40 KAHVE ARASI
10:40-12:00 7. OTURUM
Oturum Başkanları:
Şebnem Ataman, Önder Kılıçoğlu
10:40-11:20 8. OTURUM
Oturum Başkanları:
Sami Hizmetli, İlhan Sezer
   
10:40-11:00 Deriden ekleme : Psöriatik artrit
Sibel Bakırcı
10:40-11:00 Osteoartrit tanısında görüntüleme: konvansiyel radyoloji yeterli mi ?
Omurga ve periferik eklem

Jülide Öncü Alptekin
   
11:00-11:20 Entezit tanı ve tedavisi
Okan Küçükakkaş 
11:00-11:20 Romatolojide hangi hastalıkta hangi görüntüleme yöntemi?
Servet Akar
   
11:20-11:40 Entesopatilerde cerrahi yaklaşım-lateral epikondilit
Ali Erşen
       
11:40-12:00 Entesopatilerde cerrahi yaklaşım-plantar fasiit 
Tahir Öğüt
       
12:00-13:00 9. OTURUM
Oturum Başkanları:
Hatice Bodur, Ayhan Kamanlı
12:00-13:00 10. OTURUM
Oturum Başkanları:
Necdet Sağlam, Ahmet Salduz
   
12:00-12:20 Romatoid artrit mi, osteoartrit mi?  
Tülay Yıldırım
12:00-12:20 Biyolojik tedavi alan hastaların preoperatif ve postoperatif tedavileri 
Ebru Aytekin 
   
12:20-12:40 Gut artriti mi, osteoartrit mi?
Erkan Kozanoğlu
12:20-12:40 Enflamatuvar son dönem diz osteoartritinde tedavi
Mehmet Aşık
   
12:40-13:00 Spondilit mi, DISH mi, osteoartrit mi?
Banu Sarıfakıoğlu
12:40-13:00 Enflamatuvar son dönem kalça osteoartritinde tedavi
Cengiz Şen
   
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 11. OTURUM
Oturum Başkanları:
Remzi Çevik, Turgut Akgül 
14:00-14:40 12. OTURUM
Oturum Başkanları:
Nur Kesiktaş, Yavuz Kocabey
14:00-15:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanı: Kemal Erol
14:00-14:20 Ankilozan spondilitte omurga tutulumu
Kemal Nas
14:00-14:20 Kas ve eklem: sarkopeni,artrit ve osteoartrit
Kerem Alptekin
 

S-01 Lateral epikondilit tedavisinde düşük doz dekstroz proloterapi yüksek doz dekstroz proloterapi kadar etkin midir? -çift kör- ultrason eşliğinde- randomize kontrollü çalışma
Yıldız Gonca Doğru Çiftci

S-02 Ebselen eklem kıkırdağı dejenerasyonunu bmp2 ve nf-ĸb seviyelerini azaltarak hafifletebilir
Hamza Malik Okuyan

S-03 Episakral lipoma kaynaklı bel ağrısına ultrason eşliğinde enjeksiyonun etkileri
Ali İzzet Akçın

S-04 Romatoid artrit'te yoğun ve klasik egzersiz programlarının etkinliklerinin karşılaştırılması
İbrahim Halil Erdem

S-05 Ayak sağlığı ve diz patolojileri
Ebrar Atak

S-06 Bariatrik cerrahi sonrası görülen sakroileit olgusu
Sevil Karagül

S-07 Lateral epikondilit tedavisinde kortikosteroid enjeksiyonu ile perkütan iğneleme tekniğinin karşılaştırılması
Oğuzhan Çimen


S-08 Aile hekimlerinin bel ağrısında kırmızı ve sarı bayraklar farkındalık düzeyi
Savaş Karpuz

14:20-14:40 Romatoid artritte omurga tutulumu
Hidayet Sarı
14:20-14:40 Temel artroplasti prensipleri
Ömer Naci Ergin
14:40-15:00 Ankilozan spondilitte omurga sorunlarına ortopedik çözümler
Turgut Akgül
   
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 13. OTURUM
Oturum Başkanları:
Kadriye Öneş, Yavuz Kocabey
15:30-16:30 14. OTURUM
Oturum Başkanları:
Cihan Aksoy, Tahir Öğüt
15:30-16:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanı: Serdar Kesikburun
15:30-15:50 Romatolojide bir komorbidite olarak osteoartrit
Tuba Erdem Sultanoğlu
15:30-15:50 Ayak bileği artriti ve yumuşak doku problemlerinin cerrahi dışı tedavisi
Savaş Karpuz 
  S-09 Diz ağrısı ile başvuran hastalarda saptanan proksimal tibial ekzostoz: vaka serisi
Cevriye Mülkoğlu

S-10 Juvenil idyopatik artrit ve ailesel akdeniz ateşi ile başvuran çocuk hastalarda juvenil fibromiyalji sıklığının değerlendirilmesi
Gülcan Özomay Baykal

S-11 Diz osteoartriti olan kadınlarda ağrıyı etkileyen faktörlerin incelenmesi
Tansu Birinci

S-12 Artroskopik rotator kılıf tamiri ile kombine biceps tenotomisi. klinik ve fonksiyonel fark yaratır mı? 52 hastanın en az 2 yıllık sonuçları
Celaleddin Bildik

S-13 Romatoid artritli hastalarda total diz artroplastisinin klinik ve fonksiyonel sonuçları
Ali Kemal Yazıcı

S-14 Zamanlı kalk ve yürü testi ve kavrama kuvvetinin total diz artroplastisi geçirmiş bireylerde alt ekstremite fiziksel performans düzeyini belirleme performansı
Onur Aydoğdu

S-15 All-inside ön çapraz bağ (öçb) rekonstrüksiyonu ile kombine izole lateral veya medial menisküs tamiri. sonuçlar arasında fark var mıdır? 62 hastanın karşılaştırmalı çalışması
Celaleddin Bildik

S-16 Postpartum dönemde vertebral kırık ile prezente lomber vertebra atipik hemanjiomu
Işıl Fazilet Kartaloğlu
15:50-16:10 Osteoartrit komorbiditeleri
Hasan Toktaş
15:50-16:10 Ayak bileği çevresi yumuşak doku patolojilerinde tedavi alternatifleri
Önder Kılıçoğlu 
16:10-16:30 Ortopedist gözünden ne zaman romatoloji konsültasyonu isterim?
Selami Çakmak
16:10-16:30 Ayak bileği osteoartritinde tedavi
Mehmet Erdil
16:30-17:10 15. OTURUM
Oturum Başkanları:
Vural Kavuncu, Selda Sarıkaya
16:30 - 17:30 16. OTURUM
Oturum Başkanları:
Ali Engin Ulusal, Ömer Naci Ergin
16:30 - 17:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanı: Emre Adıgüzel
16:30-16:50 Artritli hastada ağrı yönetimi: enflemasyon ve yapısal değişikliklerin ağrıya etkileri
Hilal Yeşil
16:30-16:50 Kök hücre, gen terapisi ve rejeneratif tıp
Aziz Atik
  S-17 Diz osteoartritinde peloidoterapinin ağrı ve fonksiyonel duruma etkisi
Berke Demir

S-18 Peloidoterapinin mekanik boyun ve bel ağrılı olgularda etkinliğinin araştırılması
Ömer Faruk Furuncu

S-19 Oligoartiküler juvenil idiyopatik artritli hastalarda intraartiküler kortikosteroid deneyimi: çocuk romatoloji & ortopedi işbirliği
Seher Şener

S-20 Total diz artoplastisi cerrahisi geçirmiş bireylerde kırılganlık düzeyinin yaşam kalitesi, düşme riski ve statik denge üzerindeki etkileri
Onur Aydoğdu

S-21 Sjögren sendromu olan bireylerde sarqol yaşam kalitesi anketi ve yürüme hızının olası sarkopenik bireyleri belirleme performansının değerlendirilmesi
Özgül Öztürk

S-22 Romatoid artritli hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi
Bilal Uysal

S-23 Distal tibia pseudoartrozlarında intrameduller çivi uygulaması
İlknur Topal

S-24 Medial orta ayak ağrısının göz ardı edilen bir nedeni: aksesuar naviküler kemik
Hasan Koru
16:50-17:10 Osteoartritte ağrı yönetimi; medikal ve girişimsel tedaviler
Şenay Özdolap
16:50-17:10 Romatolojide eklem içi enjeksiyonlar: hangi hastaya hangi enjeksiyon?
Sibel Çağlar
17:10 - 17:30 Ortobiyoloji ve kombine cerrahi tedaviler
Yavuz Kocabey
17:30-17:45 KAHVE ARASI
17:45-18:45 17. OTURUM
Oturum Başkanları:
Jülide Öncü Alptekin, Yavuz Sağlam
17:45-18:45 18. OTURUM
Oturum Başkanları:
Mehmet Erdil, Serdar Sargın
17:45-18:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Oturum Başkanı: Murat Korkmaz
17:45-18:05 İnflamatuar sinovit: tanı ve takip
Ozan Yurdakul
17:45-18:05 Fiziksel aktivite osteoartrit ve artrit için koruyucumu yoksa riskli mi?
Aliye Tosun
  S-25 Magnezyum düzeyi ile d vitamini, kemik mineral yoğunluğu, diz osteoartriti ve kronik hastalıklar arasındaki ilişkinin araştırılması
Ebru Yılmaz

S-26 Gonartrozlu hastalarda kinezyofobinin, depresyonla ve yaşam kalitesi ile olan ilişkisi
Özkan Yükselmiş

S-27 Primer sjögren sendromu olan bireylerin fiziksel aktiviteye katılımını kolaylaştıran ve engelleyen etmenlerin belirlenmesi
Özgül Öztürk

S-28 Akut simetrik diz artriti ile prezente olan ailevi akdeniz ateşi atağı ve ailevi akdeniz ateşi ile ilişkili asemptomatik seronegatif spondiloartropati olgusunda tedavi yönetimi
Ramazan Yılmaz

S-29 Pes planus'ta youtube videolarının kalite ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
Berna Güngör

S-30 Geriatrik hastalarda kemik mineral yoğunluğunun düşme riski, kırık ve kinezyofobi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Zeynep Kıraç Ünal

S-31 Kronik servikal vertebral aks düzleşmesi: meslek ilişkisi
Adnan Demirel

S-32 Uzun dönem bifosfonat kullanımına bağlı bilateral femur diafiz kırığı: olgu sunumu
Esra Arıkan Beyaz

S-33 Gelişimsel Kalça Dizplazisi Tedavisinde Kullanılan Pavlik Bandajı ve Tubingen Ortezi Uygulamalarında Ebeveyn Eğitiminin Uygulama Başarısı ve Ortez Tercihi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması
Serdar Sargın
18:05-18:25 Toksik sinovit
Betül Sözeri
18:05-18:25 Sporcularda Artroz
Aziz Atik
18:25-18:45 Toksik sinovit ayrıcı tanısı ve tedavi yöntemleri
Yavuz Sağlam
18:25-18:45 Osteoartritli aktif sporcuda ortopedist yaklaşımı
Taha Kızılkurt
SAAT SALON A SAAT SALON B
09:00-10:00 19. OTURUM
Oturum Başkanları:
Ayşe Yalıman, Gönen Mengi
09:00-10:00 20. OTURUM
Oturum Başkanları:
İbrahim Tuncay, Erkan Kozanoğlu
09:00-09:20 Osteoartrit rehabilitasyonu
Fatma Merih Akpınar 
09:00-09:20 Obezite ve kas iskelet sistemi
Duygu Kurtuluş 
09:20-09:40 Osteoartrit ve ergoterapi
Hüseyin Aydoğmuş
09:20-09:40 Obezite cerrahisine bakış
Abdullah Şişik 
09:40-10:00 Osteoartrit hastalarında akılcı ilaç kullanımı
Tuğba Aydın
09:40-10:00 Obez hastalarda artroplasti uygulamaları; sorunlar çözümler 
Göksel Dikmen
10:00-10:15 KAHVE ARASI
10:15-11:15 21. OTURUM
Oturum Başkanları:
Göksel Dikmen, Akın Erdal
10:15-11:15 22. OTURUM
Oturum Başkanları:
Evren Yaşar, Ali Erşen
10:15-10:35 Osteoartrit ve beslenme
Ramazan Yılmaz
10:15-10:35 Osteoartrit medikal tedavisinde yeni moleküller 
Nilay Şahin 
10:35-10:55 Osteoartritte mikrobiyota 
Ender Salbaş
10:35-10:55 Osteoartrit tedavisinde RF ablazyon kullanımı 
Evren Yaşar
10:55-11:15 Periprostetik eklem enfeksiyonu ve mikrobiyota
Ali Baş
10:55-11:15 Ablasyonun osteoartrit ve diğer ortopedik patolojilerde kullanımı 
Ahmet Salduz 
11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 23. OTURUM
Oturum Başkanları:
İrfan Öztürk,İbrahim Tekelioğlu 
11:30-12:30 24. OTURUM
Oturum Başkanları:
Kemal Nas, Ali Baş
11:30-11:50 Artritten artroza: biyolojik tedavilerin yeri
Kemal Erol
11:30-11:50 Eklem içi mineralizasyon: kristal artropatiler
Ayhan Bilgici
11:50-12:10 Romatoid artritli hastayı ne zaman ortopediste konsülte edelim? 
Nesrin Şen
11:50-12:10 Septik artrit 
Sevda Adar 
12:10-12:30 Romatolojik hastada eklem replasmanı
İbrahim Tuncay
12:10-12:30 Septik artrit ayırıcı tanısı ve tedavisinde güncel ortopedik yaklaşım
Serkan Bayram
12:30-12:45 KAPANIŞ
Önemli Tarihler