TDB

Kurullar

Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Mehmet Aşık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nilay Şahin
Balıkesir Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Sempozyum Genel Sekreterleri

Doç. Dr. Gökhan Polat
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Duygu Kurtuluş
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Tuncay Duruöz
Doç. Dr. Halil Harmanlı
Prof. Dr. Sami Hizmetli
Prof. Dr. Ayşe Karan
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan
Doç. Dr. Julide Öncü Alptekin
Prof. Dr. Kadriye Öneş
Prof. Dr. Necdet Sağlam
Prof. Dr. Ali Engin Ulusal
Prof. Dr. Evren Yaşar

*Düzenleme kurulu soyisim sıralamasına göre yazılmıştır.

Bilimsel Kurul

Sevda Adar
Emre Adıgüzel
Buğra Ağaoğlu
Servet Akar
Turgut Akgül
Fatma Merih Akpınar
Cihan Aksoy
Kerem Alptekin
Jülide Öncü Alptekin
Mehmet Altun
Mehmet Aşık
Şebnem Ataman
Aziz Atik
Tuğba Aydın
Resa Aydın
Hüseyin Aydoğmuş
Ebru Aytekin
Sinan Bağçacı
Sibel Bakırcı
Halil İbrahim Balcı
Serkan Bayram
Ayhan Bilgici
Fuat Bilgili
Hatice Bodur
Sibel Çağlar
Murat Çakar
Selami Çakmak
Nalan Çapan
Remzi Çevik
Göksel Dikmen
Güher Saruhan Direskeneli
Hayati Durmaz
Akın Erdal
Mehmet Erdil
Ömer Naci Ergin
Kemal Erol
Duygu Ersözlü
Ali Erşen
Halil Harman
Sami Hizmetli
Ayhan Kamanlı
Ayşe Karan
Mehmet Akif Karan
Savaş Karpuz
Vural Kavuncu
Serdar Kesikburun
Nur Kesiktaş
Önder Kılıçoğlu
Taha Kızılkurt
Yeşim Kirazlı
Yavuz Kocabey
Murat Korkmaz
Erkan Kozanoğlu
Banu Kuran
Duygu Kurtuluş
Okan Küçükakkaş
Duygu Geler Külcü
Gönen Mengi
Nilgün Mesci
Kemal Nas
Tahir Öğüt
Kadriye Öneş
Şenay Özdolap
İrfan Öztürk
Gökhan Polat
Hatice Reşorlu
Necdet Sağlam
Yavuz Sağlam
Ender Salbaş
Ahmet Salduz
Serdar Sargın
Hidayet Sarı
Banu Sarıfakıoğlu
Selda Sarıkaya
İlhan Sezer
Feray Soyupek
Betül Sözeri
Tuba Erdem Sultanoğlu
Nilay Şahin
Nesrin Şen
Cengiz Şen
Abdullah Şişik
İbrahim Tekelioğlu
Hasan Toktaş
Aliye Tosun
İbrahim Tuncay
Serdal Uğurlu
Ali Engin Ulusal
Ayşe Yalıman
Evren Yaşar
Hilal Yeşil
Mustafa Aziz Yıldırım
Tülay Yıldırım
Ramazan Yılmaz
Ozan Yurdakul

*Bilimsel Kurul soyisim sıralamasına göre yazılmıştır.

 

Önemli Tarihler